Wie zijn wij?


Desert Tree Foundation is een organisatie die het milieu zeer aan het hart gaat. In samenwerking met de Atlas Tree Foundation zijn wij actief bezig met het milieu in de Sahelregio.
Sahellanden Atlas Tree Foundation is reeds geruime tijd bezig in Noord-Afrika en heeft veel expertise op het gebied van verwoestijning en met name dit te stoppen.
Wij planten bomen om de oprukkende woestijn een halt toe te roepen.
Dit is hard nodig, omdat bomen klimaatverandering tegengaan. Zij leveren hierbij een actieve bijdrage, omdat ze CO2 uit de lucht halen.
Daarnaast zorgen bomen ook voor een vruchtbare grond, omdat ze erosie tegengaan.
Daarom zijn bomen een kwestie van leven.
Onze vrijwilligers zijn met verschillende projecten actief in de landen rondom de Sahara; o.a. Mauritanië, Burkina Faso, Senegal en het Atlasgebergte.


Bomen planten in Marokko

Wat doen wij?


Wij zijn op dit moment actief in verschillende landen rondom de Sahara. Op korte termijn willen wij dit uitbreiden tot 15 landen.

Gezien onze ervaring in het gebied en onze contacten is dit slechts een kwestie van tijd. Wij hebben contacten met verschillende milieugroepen en lokale overheden.

In deze landen planten wij voornamelijk bomen die bestendig zijn tegen hitte en droogte.

De lokale bevolking profiteert ook van onze projecten. De grond wordt langzaam aan weer bruikbaar voor landbouw, omdat de bomen erosie tegengaan en voor beschutting zorgen. Daarnaast trekken ze ook water aan.


Kwekerij

Wij hebben reeds een kwekerij opgezet in Zuid-Marokko. Er is een plan om ook een tweede kwekerij op te zetten bij het Tsjaad-meer. Hierdoor zullen wij nog effectiever en massaler te werk kunnen gaan in onze strijd tegen de verwoestijning.

Daarnaast geven onze vrijwilligers voorlichting aan boeren en op scholen om de mensen bewust te maken van de noodzaak om goed om te gaan met de natuur. De verwaarlozing van de natuur is één van de oorzaken van de ellende die dit continent ondergaat.

Oorlogen, hongersnood, politieke wantoestanden, ziektes, migratie, enz. zijn allemaal negatieve gevolgen van een slecht milieubeleid.

 

 

Vivian Boon maakt Vluchten Voor Het Zand

 
Launch in external player
 

Ambassadeurs


Martinus J.G. Veltman

Martinus Veltman, nobelprijswinnaar Natuurkunde, werd in 1931 geboren in Waalwijk. Hij begon met wis- en natuurkunde aan de Universiteit Utrecht in 1948, geen gunstig tijdstip. De oorlog had van het Nederlandse wetenschappelijke leven weinig heel gelaten. HIj promoveerde in de theoretische natuurkunde in 1963 en werd in 1966 professor. In 1981 verliet hij de Universiteit Utrecht en ging naar Michigan. Hij kreeg zijn erkenning toen hij in 1999 de Nobelprijs voor de natuurkunde kreeg. Martinus Veltman ondersteunt eveneens het initiatief van de Desert Tree Foundation.


Omar Louzi

Zonder particulier initiatief is de natuur ten dode opgeschreven
Omar Louzi is in 1964 in Goulmima (Zuidoost Marokko) geboren. Hij heeft zelf een ecologische partij opgericht (Izegzawen). Hun doelstelling is het opkomen voor de belangen van iedereen die natuurbescherming belangrijk vindt. Lange tijd was het milieu in Marokko geen serieus onderwerp van gesprek. Toch dreigt een ecologische ramp als men niets doet. De verwoestijning neemt gestaag toe. Watervoorraden worden steeds schaarser. Bossen worden gekapt en nauwelijks vervangen door nieuwe. Wie is hier verantwoordelijk voor? Waarom doet niemand iets? En zijn er serieuze alternatieven om een ramp te voorkomen? Door het initiatief van de Desert Tree Foundation ondersteunt Omar Louzi deze stichting.

Wordt ook ambassadeur en neem met ons contact op.