Hyperlinks

Op deze pagina zijn hyperlinks geplaatst naar andere organisaties, die zich eveneens inzetten voor het milieu, ontbossing en verwoestijning van diverse (Afrikaanse) landen.

 • The United Nations Environment Programme (UNEP) is een groots wereldwijd boom plant campagne gestart. Voor meer informatie United Nations Environment Programme: Plant for the Planet

 • De Stichting Sahara-Roots is nu in oprichting om door middel van verschillende projecten te helpen de Marokkaanse Sahara in stand te houden en een betere toekomst voor de inwoners te bieden. Samen met de bewoners van dit gebied willen wij ook helpen bij het bevorderen van het “eco toerisme” in Marokko.

 • De wereld moet er in 2015 een stuk beter voorstaan dan in het vergelijkingsjaar 1990. Op 8 concreet aangegeven terreinen en met heldere meetpunten. Elk jaar moeten de landen rapport uitbrengen over de gemaakte vorderingen. En dan zou het 'per jaar beter' moeten gaan.
  Met behulp van 'Per Jaar Beter' controleren leerlingen of dat ook zo is, of we op de goede weg zijn, of we de gestelde millenniumdoelen ook gaan halen.
  We volgen de ontwikkelingen in vier landen: Bolivia, India, Marokko en Oeganda.

 • Droge gebieden behoren tot de meest bedreigde gebieden op aarde. De bevolking groeit er het snelst, de landbouwproductie is er het laagst en de armoede het grootst. Lees meer hierover op de website van Millennium Ecosystem Assessment.

 • De schatting is dat wereldwijd de schade per jaar als gevolg van de afname van de kwaliteit van het land 65 miljard dollar bedraagt. Voor een effectieve aanpak is jaarlijks 10-12 miljard dollar nodig aan investeringen, zie website GEF.

 • Voor Nederland was het VN-Verdrag voor de Bestrijding van Woestijnvorming uit 1995 (UNCCD) richtinggevend om landdegradatie en verwoestijning tegen te gaan. Omdat de uitvoering van dit verdrag in de praktijk moeizaam verloopt, richt Nederland z ich nu meer op concrete uitvoering van beleid.

 • Stichting Face heeft in verschillende landen projecten lopen, waar zij bestaande bossen beschermen en bomen aanplanten. Het planten van bomen heeft vele voordelen. Zo wordt koolstofdioxide fysiek opgenomen in de vorm van bomen en planten, waardoor dit een effectief middel is om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast biedt de stichting op deze manier een kans aan bedreigde ecosystemen om zich te herstellen en te blijven.

 • Klimaatnieuws.nl is een weblog met nieuws en opinies over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Het nieuws bestaat uit eigen berichten en uit samenvattingen van berichten uit andere nieuwsbronnen. Waar mogelijk wordt de berichtgeving aangevuld met links naar brondocumenten, zoals nota's en onderzoeksrapporten.

 • Mensen in arme landen zijn meestal volkomen afhankelijk van de natuur, voor hun voedsel, water, inkomen, wonen. Als de natuur vernietigd wordt gaan ook de natuurlijke hulpbronnen eraan en wordt de armoede groter. Het LIFE-project (Living In a Finite (=eindige) Environment) richt zich op de verbetering van de levensstandaard van gemeenschappen op het Namibische platteland door gebruik te maken van natuurlijke bijzonderheden van het gebied. Lees verder op de website van WNF

 • De Himalaya is het jongste gebergte ter wereld; de berghellingen zijn daardoor steil en dus gevoelig voor erosie. Van dit kwetsbare gebied zijn mensen afhankelijk voor hun bestaan. Ontbossing en erosie zijn de belangrijkste problemen in dit gebied. Er zijn diverse soorten oplossingen voor het probleem van ontbossing. De meest opvallende oplossing in het gebied is natuurlijk de aanwezigheid van het Annapurna Conservation Area Project. De Conservation Area is opgericht om de milieuproblemen in het gebied tegen te gaan en te herstellen.

 

Foto's


Marokko - Agadir

 


Oase Baharya - oprukkende zand

 


Oprukkende woestijn

 


Verwoestijning

 


Water en zand

 


Laat de bomen staan!